maandag 2 maart 2009

We are One + Update

Gelezen op het Boublog van drs. Bou: "Bruce Lipton is een ervaren cel-bioloog en hij legt zeer helder uit wat dit gegeven betekent. Hij laat zien dat het mechanische wereldbeeld van Darwin, waarbij de evolutie verloopt via toevallige veranderingen in de genen, niet klopt met de feiten. Het blijkt dat de genen niet onveranderlijk zijn (op toevallige veranderingen na), maar dat ze reageren op informatie uit de omgeving en dat zij op grond van die informatie voortdurend veranderen. Onze genen passen zich aan hun omgeving aan."

Mooi, niet?

Al onze celletjes bestaan uit energie. That's it.
Nu zijn er mensen die deze wetenschap aangrijpen om het bestaansrecht van een God omheen te bouwen.
Mijn verstand kan ook de volle omvang van deze wetenschap niet omvatten. Maar daar kan ik goed mee leven. De behoefte om deze onmetelijke en onbegrijpelijke schoonheid te bevatten in zoiets als een God, vind ik triest. Om dit onbevattelijk gegeven een moreel ideaal te moeten geven vind ik pervers.
Ik houd niet van dat gemarchandeer.
Het scheppingsverhaal is de speerpunt van het zogenaamde bestaan van God.
Knevel heeft ook terug moeten komen op zijn eerder gedane verklaring. Kijkcijfers. En de ondermijning van rust, kalmte en veiligheid. Ofzo.

Ook het idee dat wij allen misschien meer gelijk zijn dan sommigen willen voordoen, kan natuurlijk niet een te populaire gedachtegang worden.Tenslotte gaan de religieuzen uit van de ongelijkheid der seksen. Mogen ze graag vinden dat het feminisme voor de verloedering van de maatschappij heeft gezorgd.
Deze wetenschap schept een aantal precedenten. Bijvoorbeeld thema's als, eigen verantwoording, zelfbeschikking, macht moeten herzien worden.


"Het wetenschappelijke wereldbeeld van Darwin was echter nog wel volledig mechanisch, zoals de hele wetenschap van zijn tijd. De evolutietheorie van Darwin behoeft daarom op sommige punten correctie. In 1925 publiceerde Albert Einstein een artikel over quantum-mechanica, waaruit bleek dat ieder atoom (en dus alle materie) eigenlijk slechts bestaat uit energie. Ieder deeltje is in feite een trilling, met een eigen frequentie. Het heeft enige decennia geduurd voor dit begrip volledig doordrong tot de biologie. Het heeft echter grote consequenties, ook voor de evolutietheorie!"

Boeiende tijden.

Update. Reactie van Antonius gedaan op
"drs. Bou zijn blog:

" Volgens Einstein gokt “god” niet, zijn er geen onzekerheden. Einstein aanvaarde nog dat er iets moest zijn dat absoluut was. Het was een foutieve aanname. Mechanica als objectief meetinstrument kwam aan zijn einde door Werner Heisenberg en Niels Bohr e.a.

Volgens Heisenberg ( kwantum ) is er geen bewijs voor het absolute ( dus ook voor god is geen bewijs ) en is het basis principe juist die van de onzekerheid en de waarschijnlijkheid.

Ook de engelse bioloog Rupert Sheldrake ( boek: The presence of the past ) heeft beweerd dat evolutie niet door de genen wordt bepaald maar door evolutie, een uitwisseling van energien, gebaseerd op het principe van onzekerheid, een wisselwerking van morfogenetische velden, waaraan de genen gehoorzamen. De cosmos is een zichzelf creerende energie. Morfogenes en genezing en regeneratie zijn uitingen van de creatieve energie van de cosmos, tijd en ruimte bestaan niet, de cosmos is een synchronistisch proces.

Bij overeenkomst in dynamische energie vindt bij kontakt evolutie plaats. Homeopathie bedient zich al heel lang ( 200 jaar, dus al voor Darwin ) van deze filosofie voor het genezen van ziektes.

De evolutie van de mens zal zich volgens deze holistische filosofie afspelen in het bewustzijn, via een spirituele revolutie."

Boeiend.

woensdag 25 februari 2009

Zo een mooie uitvinding

Rare jongens, die Chinezen.China. Boeiende cultuur. Goeie films. Vooral goeie vrouwelijke schrijvers.
Mensenrechtenschenders. Er is censuur.
En ze hebben corrupte overheidsdienaren. Waar zijn ze niet. Die soepel omgaan met de randvoorwaarden die deze functie met zich meebrengt, zeg maar.
De meneer op de foto is zo'n overheidsdienaar en hij is door een oplettende burger gesnapt met het duurste Zwitserse horloge van de wereld om zijn pols en de man kan het niet verantwoorden.
Hotelrekeningen voor vermeende overheidsreizen die duizenden dollars per nacht zijn.
Zodra iemand van buiten het echelon bewijs heeft of onraad ruikt van een misstand, wordt het op het net geplempt.
Afspraak is afspraak. Zeker in China.
De betreffende ambtenaren worden ontslagen.
Change.

"In China zijn ‘zoekmachines van mensenvlees’, zoals dit soort websites heten, een steeds machtiger wapen. Bij gebrek aan andere mogelijkheden – democratische verkiezingen, een functionerend klachtenbureau, vrije pers – worden misstanden op Internet aan de kaak gesteld. Met 253 miljoen Chinezen online heeft China de meeste Internetgebruikers ter wereld en de overheid is als de dood voor digitale volkswoede."
AD, de Wereld

Ik word hier vrolijk van.
In Nederland hebben wij ook zo onze misstanden. Maar wij gaan wat soepeler om met dat soort zaken. Zelfs na slecht functioneren kunnen overheidsdienaren bij vertrek nog op een gouden handdruk rekenen. En er is wachtgeld. Wij zijn sociaal en lief en begrijpend.

Ook zo iets. Wij dumpen ons afval in derdewereldlanden, waaronder China.
Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat dumpen er in de praktijk aan toegaat. Brengen wij het daar? Met vliegtuigen? Of vrachtauto's ofzo? En kan dat zomaar?
Blijkt dat ze het gewoon komen halen. Per boot. Rotterdam is de doorvoerhaven van het westerse afval.
We verkopen het. Klinkt heel anders, vind ik.
Wij verkopen onze shit waar we zelf geen raad mee weten.
En noemen dat dumpen. Waarom?
Ondertussen dat wij hier lief lopen te doen over die arme derdewereldlanden heeft China het systeem uitgevonden dat plastic omzet in olie.
Geweldig.

"Environmental Technology Systems, Ltd is a U.K. company, incorporated in 2003, which now has the rights to acquire a proven Chinese technology to convert waste plastics into gasoline and diesel fuels which could significantly reduce the volume of waste plastics sent to landfill. Local plastic waste can be dealt with more locally and a product produced which no-one can argue has real value for local communities."
Localplanet

Envosmart is de maatschappij die het in Nederland en nog 14 andere landen gaat uitvoeren.
Envosmart

De laatste uitvinding gedaan in Nederland is de keping in het beschuitje. Je weet wel ..
Misschien dat de kredietcrisis de ondernemingslust wat doet toenemen.

maandag 23 februari 2009

Stuur de creationistenfolder terug


Actie van webloggend Nederland, ondersteund met de website terugnaarjemaker.nl
De evolutieleer is ook maar een geloof, volgens Kees van Helden, coördinator van het anti-evolutietheorieproject en van de vereniging Bijbel & Onderwijs.

Pittige en uitdagende tekst, nietwaar?
Ik raak nu al opgewonden bij het idee dat de bible-beltlovers met een insight zullen komen waardoor ik opeens denk: 'Holy shit, maar natuurlijk! Realiteit is een illusie!'
Dat zou ik niet aan kunnen.
Beter om het zwikkie terug te sturen.
Op genoemde site staat alles duidelijk uitgelegd door wie deze actie is opgezet en wat voorbeeldbrieven om eventueel te gebruiken. Ook kan je een banner op je log plaatsen mocht je deze actie op die manier willen steunen.

En wanneer krijgen we die roze, geslachtsloze foetusjes door de brievenbus gepropt?
Ook zoiets onsmakelijks, niet dan?
Sinds de kruisiging hebben de gristenen nooit meer iets zinnigs aan PR gedaan.
En het is een gave om jezelf goed weten te verkopen.
Hun mantel der liefde is wat sleets geraakt onderweg en er zijn wat gaten in geschoten.

Andries Knevel zijn actie is leuk. Goeie timing ook van hem.
Maar volgens Kees van Helden is Knevel nog steeds een gelovige.
Ja, zo lust ik er nog wel een paar.
Waar geloven die gelovigen dan in, aangezien alles wat God bestaansrecht geeft onderuit is gehaald.
Non-issue deze discussie.

zaterdag 21 februari 2009

Een atheistische politieke partij?


Iets waar ik al een tijdje op zit te wachten.


Atheistische Manifestatie


1. Een volledige scheiding van kerk en staat
2. Alleen openbaar onderwijs
3. Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden
4. Geen nieuwbouw van kerken, moskeeën, synagoges e.d. (bestaande worden gerespecteerd)
5. Afschaffing van alle "aparte" (grond)wetten voor welke religiante groepering
dan ook. Er is maar één wet en die geldt voor iedereen !
6. Religieuze bijeenkomsten verbieden voor minderjarigen
7. De overheid dient min of meer dezelfde houding aan te nemen tegenover
religie als tegen roken: Niet verbieden, want het is de individuele verantwoord-
elijkheid van de burger,....maar wel zo veel mogelijk ontmoedigen en zo veel
mogelijk op de gevaren ervan wijzen.

Dit lijkt mij een prettig tegenwicht bieden voor die partijen die vergeten zijn waar democratie nou ook weer om draaide.
Ik vind dit een goed initiatief.
Als ik zo fantaseer zie ik een heleboel mensen die zich wel in een aantal van genoemde zaken kunnen vinden.
Punt 1 en 2 kan ik me in vinden.
Punt 3 heb ik een kanttekening bij: alle kunstuitingen, ook religieuze, moeten ten alle tijden in openbare ruimtes tentoongesteld kunnen worden.
Punt 4 en 5 mee eens.
Bij punt 6 heb ik moeite met het verbieden. Dan krijg je het soort controle dat tot niets leidt.
Daarbij lijkt me dat punt 2 al voldoende tegenwicht zal geven en de aanpak die bij punt 7 wordt genoemd ook hierop van toepassing kan zijn.
Dus punt 7, okidoki, eigen verantwoordelijkheid en eigen, morele zelfbeschikking.


Adres: Humanitasgebouw, Pieter de Hooghweg 110
Plaats: Rotterdam
Datum: 28 maart
Aanvang: 11:00 uur.
Website: atheistischebeweging.nl

Met dank aan de mensen van atheisme.eu waar ik zo nu en dan reaguur.

Een schokkend bericht

Onze regering vindt het steeds moeilijker om het gelijkheidsbeginsel dat in de Grondwet (art.1) verankerd ligt te handhaven.
Religieuzen en ideologieën krijgen steeds meer de ruimte en de macht om met hun wanen de publieke ruimte te manipuleren.
En onze seculiere politieke partijen, waarvan je zou mogen verwachten dat zij scheiding van kerk en staat voorstaan en onze democratie zullen beschermen, steunen groepen die niets ophebben met het gelijkheidsbeginsel.

Een voorbeeld:

Een schokkend bericht. (21 februari 2009)

Uit het Verraad van Links: " De gemeente Utrecht voert volgende week de seksuele apartheid in. In de Omar al Farouk-moskee in Overvecht komen twee gemeentelijke loketten, waar informatie wordt verstrekt over de vele plannen voor deze Vogelaarwijk. Het ene loket is Slegts Vir Mannen, het andere is Slegts Vir Vrouwen.
De drijvende kracht achter de aparte vrouwen- en mannenloketten zijn de stichtingen Stiza en Ward. Een bestaande informatiepost in de plaatselijke bibliotheek zou te hoogdrempelig zijn voor bewoners van allochtone afkomst. Vandaar deze ‘noviteit’, de mooie kreet waarmee de twee moslimstichtingen de apartheid weten te verkopen.
"

Om te braken, toch. Samen met de PvdA gaan we gezellig apartheidje spelen.

Zo zijn er een hele hoop voorbeelden te noemen waarmee aangetoond kan worden dat onze seculiere rechtsstaat in z'n achteruit staat.
De 'Vrijdenkersruimte' is ook zo'n zogenaamde progressieve noviteit.
Koranlessen op openbare scholen. Indoctrinatie kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Homoseksuele mensen die nog steeds door religieuze groepen gediscrimineerd worden.
Omdat God dat zegt, zeggen ze. En God heeft het niet zo met de democratie, zeggen ze.

Ze zijn ondemocratisch.

Stukje uit Gebladerte: " De oorzaak van de Franse Revolutie lag volgens Groen van Prinsterer uiteindelijk "in het ongeloof van mensen, in het niet willen erkennen dat God oorsprong en doel van alle gezag is. Daarmee werd de weg geëffend voor de soevereiniteit van het volk en voor de uitbanning van God en godsdienst uit de publieke samenleving", stelt voormalig GPV-voorman Gert Schutte in zijn in 2003 gehouden Groen van Prinsterer-lezing.(1) Groen van Prinsterer verwierp het idee van "democratie", omdat het om "een ideologie van autonomie, vrijheid en gelijkheid" zou gaan.(2) "

De CU denkt er ook zo over.
Het CDA wordt door hun als te werelds gezien, maar dat vind ik wel meevallen als ik aan de acties van Hirsch Ballin en zijn godsdienstwet denk.
De PvdA, Groen Links, SP, VVD, verbijsterende leegte als ik aan hun non-acties denk.


Ook de discussie over de Vrijheid van Meningsuiting wordt gedomineerd door de gekwetste gevoelens van een religieuze groep.
Terwijl die discussie wat mij betreft niet zo langdradig hoeft te zijn. Er is Vrijheid van Meningsuiting. Punt.
Wel/niet gekwetst voelen is subjectief en inherent aan een open samenleving. Die open samenleving waar ze geen zin in hebben.
Dat hun bemoeienis mij zou kunnen kwetsen in mijn beleving schijnt er totaal niet toe te doen. Ik vind dat nogal onbeschoft.
Deze zogenaamde morele arrogantie tav andersdenkenden gaat veel te ver. Dit is een anti-beschavingsoffensief.

De fabel dat dit alles uitsluitend Wilders zijn schuld is omdat hij een te grote mond zou hebben, is natuurlijk belachelijk.
Maar het is geen fabel dat Wilders steeds meer stemmen krijgt.
Men is het gesijk wat zat.
Ik ga ook op hem stemmen. Ik zie geen alternatief.

donderdag 19 februari 2009

The Pirate Bay

Het gaat goed met de jongens en meisjes van The Pirate Bay.
De rechter kreeg uitgelegd, door de aanklagers en hun getuigen, hoe een torentsysteem werkt en wat de rol van The Pirate Bay in deze is.
Na het horen van de informatie moest ook de aanklager zelf tot de conclusie komen dat de beschuldiging van "reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal" niet op kan gaan voor The Pirate Bay.
Simpel gesteld, als ik een cd heb gekocht, mag ik dat uitlenen, zo vaak ik dat wil, aan wie ik dat wil.
Dat een Pirate Bay de mogelijkheid biedt en in hoeverre dat strafbaar is, wordt nog bekeken.

Aangezien de mogelijkheid tot uitwisselen van bestanden via allerhande torrent en p2psystemen juist het internet maakt, hoe ga je dat veroordelen?

Wat men probeert te veroordelen is een bepaald, cultureel denken dat is ontstaan door het 'sharen'.
Het zomaar vrij delen, zonder daar copyright over te betalen, is geld dat niet verdiend wordt, denkt de industrie.
Zij verliezen geen miljoenen. Zij denken ze mis te lopen.

Een makkelijke prooi voor de RIAA/MPAA zijn, natuurlijk, vooral de universiteiten en bibliotheken.
Zij gaan er vanuit dat daar het meest gedeeld wordt.
Een studiebeurs en kennis. Een open deurtje.

Studenten krijgen boetes van rond de 9.000 dollar.
Universiteiten en bibliotheken krijgen een uitnodiging voor een rechtszaak.
Kan me niet voorstellen dat de artiesten veel opschieten met deze onsympathieke en doelloze acties.

De industrie steekt miljoenen in pr om iedereen te laten geloven hoe zielig zij zijn.
David en Goliath.

Veel beter is het om te accepteren dat de markt veranderd is. Dat er nieuwe spelers op het veld zijn en dat er nieuwe mogelijkheden zijn die serieus bekeken dienen te worden.
Spannende tijden.

zondag 15 februari 2009

Vrijheid van Meningsuiting + Update

Weer die vrijheid van meningsuiting.

Al dagen probeerde ik de site Klokkenluideronline op te roepen.
Via mijn Kladblok kreeg ik, "notitie niet oproepbaar".
Google gaf uitlsuitend verwijzingen.
In mijn URLbalk kreeg ik weer google verwijzingen.

De site Klokkenluideronline wordt beheerd door de journalist Micha Kat.
Ik was bang dat hij vanwege zijn doorvragen en zoeken en publiceren uit de lucht zou zijn gehaald.

Op een gegeven moment heb ik wat gemaild en gebeld.
Met een simpel '.nl' in de URLbalk kwam ik, toch, op zijn site.
Om er achter te komen dat Google inderdaad censureert.

Ook de site Heetmail heeft zo zijn/haar bedenkingen tov deze censuur.
Klik eens op de link 'geen link meer te bekennen' in het stukje.
Boeiend, niet.
Wat mij betreft is het de mooiste uitvinding gedaan door mensen.
Het Internet. Het WWW. Alle informatie is uitwisselbaar tussen mensen. Kennis is macht.
Ik kan me goed voorstellen dat regeringen dit gegeven als bedreigend ervaren. En deze macht aan banden willen leggen.

Allerlei groepen van het establishment proberen een beperkende vinger in de pap te krijgen.
Er worden rechtszaken gehouden aangezien zij deze nieuwe macht willen hebben en controleren. Het gaat niet om copyright, het gaat om macht. Macht over kennis en cultuur.

De rechtszaak tegen de Pirate Bay, de grootste bit-torrent website ter wereld, is daarom heel belangrijk.
Hieronder de brief van de voorzitter van de Pirate Bay.

The world has changed. Technical developments allow all of us to collect, store and share digitized information on an unimagined scale. The cost of storage, bandwidth and processing power is, for business purposes, essentially zero.

So the world has changed, and will continue to change. But it can change in two entirely different directions, depending on who lays claim to this fantastic tool.

On the one side, there is the public. Every human with access to the Internet has received fingertip round-the-clock access to all of humanity's collective knowledge and culture. This is a fantastic leap ahead for mankind – much larger than when public libraries arrived 160 years ago, and comparable to how society changed with the arrival of the printing press.

On the other side, there are the current people in power, who would like to harness this power to build a surveillance machine – collecting information about regular Joes, and actively preventing the free exchange of ideas – that would make George Orwell look like a cheery, skipping optimist. Many powerful institutions are pulling in this direction.

The trial against the operators of The Pirate Bay, which starts next Monday, offers a glimpse into these two possible futures going head to head with each other. The trial is not about copyright infringement, it is about the power over knowledge and culture as such.

Behold, for instance, the prosecutor's list of witnesses. Usually, you would expect a witness to have some sort of firsthand observation of the action being on trial. Here, it's bigwigs from across the media industry. Managers of institutions. It's not the operators as individuals that are on trial, it's what the establishment regards as a threat to their society – the pervasive youth culture of freely exchanging culture and knowledge.

Consider, for instance, what one of the witnesses said in an interview recently. Rasmus Ramstad, CEO of Svensk Filmindustri, stated that all Internet providers that allow (!) access to sites like (!) The Pirate Bay should be shut down. This amounts to abolishing the postal secret, and requiring the Internet as a concept to be closed down.

What scares the establishment is that everybody are equals on the net. Everybody can share and receive freely. There is no central point of control. They are fighting tooth and nail to bring back the good old days, where there was a hard division into approved senders and passive consumer receivers, where the approved senders would compete for the wallet of the consumers. Essentially, they are trying to turn the Internet into a cable TV network.

At the same time, Big Brother is enacting new laws to store how we move through town in our daily lives for a year.

I'm hoping and working for the Utopian alternative to the two above. But it's going to take a lot of political change. Politicians don't understand what is at stake, and appear uninterested in anything other than progressing the Big Brother dystopia. The only recourse at present is to have them replaced.

Rick Falkvinge
Party Leader, The Pirate Party.